"אל הלב"

02-6781764
tamarp@elhalev.org
פועלי צדק 2, ירושלים
קישור

"עמותת אל הלב" שמה לה למטרה לפעול למען צמצום כל סוגי האלימות בחברה הישראלית, תוך העצמת נשים ואוכלוסיות אחרות הפגיעות לאלימות. על מנת להשיג את מטרותיה, העמותה מציעה מגוון רחב של סדנאות וקורסים לבטיחות אישית ולהגנה עצמית מעצימה, בהם נעשה שימוש ייחודי בכלים תודעתיים, רגשיים וגופניים מתחום אמנות הלחימה. הלמידה נעשית באמצעות התנסות אישית גופנית ומחקרים הוכיחו כי היא מספקת תוצאות משמעותיות יותר מאשר סוגים אחרים של למידה כמו דמיון מודרך, הוראה מילולית, והוראה עקיפה. המשתתפים זוכים לגישה למערך חדש של תגובות אסרטיביות - גופניות ולא גופניות - לצורות שונות של הפחדה ואיום. הרציונל בבסיס התכניות הוא תיעוד מרובה ולפיו יש קשר שימוש בפרקטיקות הנלמדות בשיעורי הגנה עצמית מעצימה לבין עצירת התקיפות בשלבים ראשוניים ומניעת התדרדרותן למלוא החומרה, ובין היכולת לשמור על בטיחות אישית למול איום. 

כל תכניות העמותה הינן רגישות תרבותית ומגדרית, מותאמות לגוף הנשי, ומבוססות על פסיכולוגיה של נשים ונערות. הפעילויות של העמותה מפותחות ומועברות בידי צוות מדריכות מהמומחות בארץ לתחומן, ומגיעות מתחומים של חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ועוד. במקביל לעיסוק בנשים ובנערות, צוות העמותה עורך התאמות של עקרונות "הגנה עצמית מעצימה" על מנת לפתח תכניות המיועדות לאוכלוסיות ייחודיות ופגיעות בחברה הישראלית: ילדים, קשישים, בעלי צרכים מיוחדים, מיעוטים אתניים, קהילות מסורתיות ועוד. העקרונות שמהווים את הבסיס ל"שיטת אל הלב" בכל הפעילויות השונות הם אלו שמיועדים לספק מקסימום ביטחון, חופש פעולה ויכולת בחירה למשתתפים בהן.

העמותה פועלת מזה עשור, והיא היחידה בישראל המפעילה תכניות של הגנה עצמית מעצימה לנשים ובטיחות אישית ברוח פמיניסטית, הנפוצות מזה כמה עשורים בחו"ל, זוכות שם לכבוד רב, ומוערכות כיעילות במיוחד במלחמה באלימות ובקידום שינוי חברתי. העמותה היא היחידה בארץ שקיבלה הכשרה להעברת התכניות הנ"ל, מהגורמים המכשירים בארצות הברית.