קבוצת התיאטרון הירושלמי

026244584
osnat@tcj.org.il
מסילת ישרים 18
קישור