עמותת אחרי!

052-4258632
shamnior@gmail.com
קישור

"אחריי!" הנה עמותה חינוכית חברתית הפועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם באמצעות חינוך.
באמצעות תכניות חינוכיות המחברות לאבני דרך בחברה הישראלית נוטעת העמותה בחניכיה תחושת הצלחה ומסוגלות ומעודדת אותם להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית.

תכנית "אחריי! בעיר" בשיתוף משרד הרווחה הינה תכנית חדשה וייחודית המיועדת להכין וללוות
בני נוער וצעירים במצבי סיכון לשרות צבאי משמעותי ולשילוב מיטבי בחברה, וזאת על ידי
תהליך ליווי אישי וקבוצתי.