משמעו"ת

0523536755
mashmaut.center@gmail.com
קרית מוצקין
קישור

מרכז חינוך בקרית מוצקין שעוסק בחיזוק התודעה היהודית והישראלית ובהנחלת תודעת השואה, הגבורה והתקומה.