בית לכל ילד בישראל

02-6333351
millie@bily.org.il
יד חרוצים 4, ירושלים
קישור

בית לכל ילד מעניקה מעטפת טיפולית מקיפה לילדים ומשפחות בסיכון. היא מובילה בטיפול
לילדים בסיכון גבוה, מהגיל הרך ועד לגיל הנעורים, בזיקה לסביבתם הביתית והחינוכית.
העמותה מפתחת מומחיות למניעת התעללות בילדים ורואה בשליחותה את המפתח לחיים
בחברה טובה יותר