אלין בית נועם

0524808123
doron@beit-noam.org.il
קישור

אלין בית נועם מלכ"ר הנותן שירות לאוכלוסיה לאנשים עם נכויות פיסיות ושכליות.
מרכז יום הפועל בקרית אונו
ומערך דיור בקהילה בקרית אונו