זיו נעורים

0547750989
maayan@zivneurim.org
קישור

עמותת זיו נעורים, הוקמה בשנת 2000 על ידי בוגרי שייטת 13 לזכרו של זיו לוי ז"ל שנפל בעת מילוי תפקידו.
"זיו נעורים" עוסקת במניעת נשירה של בני נוער ממערכת החינוך על ידי הפעלת תוכנית חינוכית שנתית המתקיימת בסביבה הימית.
באמצעות החיבור לים ופיתוח מיומנויות בהשטת כלי שייט, מבקשת העמותה להקנות לבני הנוער ערכים וכלים לחיים שיסייעו להם במיצוי יכולותיהם במעגלי חיים אחרים.