עמותת אלשוג'עאן לסוכרת נעורים

04-6012403
nariman.brave@gmail.com
נצרת

עמותת אלשוג'עאן לסוכרת נעורים, הינה העמותה הראשונה והיחידה הפועלת למען ילדים סוכרתיים בחברה הערבית, אשר נוסדה ביוזמתו של "שאדי קסיס" לאחר שלקה בסוכרת נעורים בגיל 19.
העמותה מונה היום יותר מ- 700 ילדי וצעירים סוכרתיים מכל רחבי הארץ

שירותי העמותה: הקמת פרויקטים לתמוך בילדים סוכרתיים ובני משפחותיהם ולהעלאת המודעות בחברה הערבית בנושא סוכרת נעורים