מאגר ארגונים

יד הנדיב

יד הנדיב פועלת בישראל מטעם נאמנויות קרנות פילנתרופיות של משפחת רוטשילד, אשר מטרתה הפניית משאבים לקידום מדינת ישראל כחברה בריאה, חיונית ודמוקרטית המחויבת לערכי היהדות וליצירת הזדמנויות שוות לכל תושביה. הקרן שואפת לפעול על פי ערכי היסוד שהציבה לעצמה - יושרה, תבונה  וכבוד במדיניותה, בנוהגיה וביחסיה.

025665107
dshaked@yadhanadiv.org.il
ג'ורג' ושינגטון 4
קישור