האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה

03-6200025
webmaster@isees.org.il
פינסקר 21, תל-אביב
קישור

האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה (ע"ר) היא אגודה מקצועית בעלת מסורת בת ארבעים שנה של שיתוף פעולה עם מדענים מתחומי האקולוגיה ומדעי הסביבה. האגודה פועלת במטרה לעודד את מדעי הסביבה והאקולוגיה בישראל; להגביר את המודעות הציבורית לתחומי מדע אלה ולחשיבותם לאיכות הסביבה; ליצור חיבורים בין אנשי מדע למקבלי החלטות ולהביא ידע מדעי עדכני בפני קובעי מדיניות הסביבה בישראל.

חזון האגודה

בחזונה של האגודה ידע מדעי בנושאי הסביבה בישראל מפותח, מעודכן ומעובד כך שהוא  משמש בסיס איתן לתהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי והמקומי, והינו זמין ונגיש לעובדי ציבור, לארגוניים אזרחיים ולציבור הרחב, ומשתלב בקידום מדיניות סביבתית מושכלת לשיפור מצב הסביבה בישראל.

מטרות האגודה

  • לעודד, לפתח ולהפיץ את מדעי איכות הסביבה והאקולוגיה בישראל ולחזק את מעמד הקהילה המדעית בזירה הציבורית.
  • להגביר את המודעות לסוגיות סביבתיות ולקדם את החינוך הסביבתי בקרב הציבור.
  • להביא ידע ותובנות מדעיות רלוונטיות בתחומי האקולוגיה ואיכות הסביבה בפני מקבלי החלטות ובעלי עניין, לטובת החברה ולשיפור מצב הסביבה בישראל ובאזור.
  • לפתח את הממשקים ההדדיים שבין הקהילה המדעית לבין גופים ורשויות האמונים על קבלת החלטות לטובת קידום מדיניות סביבתית מתקדמת המתאימה למאה ה-21 במדינת ישראל.

מיזמי האגודה

  • אקולוגיה וסביבה - כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה 
  • ממשק- תכנית יישום מדע בממשל
  • רשת מומחי הסביבה של ישראל
  • מרכז תקשורת המדע