יש דין

03-5168563
hagar@yesh-din.org
קישור

יש דין הוא ארגון מתנדבים הפועל להגנה על זכויות האדם של האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית הנמצאת תחת כיבוש ישראלי.

ההכרזה האוניברסלית לכל באי העולם בדבר זכויות האדם (1948) שמעוגנת במשפט הבינלאומי של זכויות האדם ובמשפט ההומניטרי הבינלאומי, היא נר לרגליו של הארגון. לאורה הוא מכוון את פעילותו לשמירה על שלטון החוק בשטחים הכבושים ולבקרה על מערכת אכיפת החוק הישראלית בשטחים אלה.
יש דין רואה בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות אדם של האוכלוסיה הפלסטינית ולפיכך שואפת להביא לסיומו.

יש דין הוא ארגון עצמאי, א-מפלגתי ובלתי תלוי. כחלק מהשמירה על עצמאותו מקפיד יש דין שלא לקבל תרומות ישירות או עקיפות מגופים ממשלתיים ישראלים או פלסטינים. מקורותיו הכספיים מדווחים כחוק ורשומים אצל רשם העמותות הישראלי.
שם הארגון מדגיש את חשיבות החוק והנשיאה באחריות. השם משקף את התפיסה שלפיה כיבוד של המשפט המקומי והמשפט הבינלאומי הנו מרכיב מרכזי בשמירה על זכויות אדם. 

פעילותינו

פעילות יש דין מתמקדת במידה שבה ישראל מיישמת את חובתה להגן על האזרחים הפלסטינים הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי שלה. בין היתר אנו עוסקים בנושאים אלה: אכיפת החוק על אזרחים ישראלים ועל אנשי כוחות הביטחון הישראליים בגדה המערבית על עבירות שביצעו נגד פלסטינים ורכושם; הפרת זכויות אדם הנוגעת לשימוש  באדמות פלסטיניות; וכיבוד זכויות אדם  בבתי המשפט הצבאיים שישראל מפעילה בגדה המערבית.

יש דין פועל בשני מישורים למען ההגנה על זכויות אדם. ברמה האישית, אנו מטפלים במקרים פרטניים כדי לקדם את עשיית הצדק למען אנשים שזכויותיהם הופרו. ברמה המערכתית, אנו משתמשים במצבור המקרים הפרטניים כדי ללמוד על הפרות מערכתיות של זכויות אדם וכדי לקדם שינוי באמצעים מגוונים: אנו מפרסמים דוחות ומפיצים מידע על הפרת זכויות אדם; אנו  נוקטים צעדים משפטיים ופועלים מול הרשויות כדי להביא לתיקון המצב; ואנו נעזרים בכלי התקשורת כדי לעודד דיון ציבורי בנושאים אלה.