תנועת נוער אקו

054-8146875
itsgot2be@gmail.com

תנועת הנוער אקו הינה תנועת נוער חדשה, טבעונית-אקולוגית, שעקרונותיה הם זכויות בעלי חיים, קיימות סביבתית והובלה לשינוי חברתי.