גביינה

04/8532107/8
jbeneh@gmail.com
ת.ד. 9557 חיפה 31095

גביינה עמותה לקידום התיאטרון הערבי התרבותי העצמאי