מרכז החלמה יהודי-ערבי תמר

0526903290
gmila4u@gmail.com
טמרה, מיקוד 24930, ת.ד. 3

מחלקה אשפוזית תמרה הוקמה בשנת 1996. המחלקה פועלת כחלק מעמותת באישור ומימון של משרד הבריאות. מחלקה זו היא השלישית שהוקמה בארץ, לגמילה של נפגעי סמים ואלכוהול, אחת מתוך ארבע
מחלקות.

המחלקה קולטת לאשפוז 30 מטופלים למטרות גמילה פיזית וטיפול פסיכו-סוציאלי ראשוני המתמקד במתן
תמיכה, הבנה ראשונית של גורמי ההתמכרות, הקנית כישורים של בקורת עצמית ובין-אישית, סיוע בזיהוי
גורמים מסכנים פוטנציאליים ודרכים להתמודדות עם גורמים אלו ועוד.

הטיפול במחלקה הוא קצר מועד. המטופל שוהה במחלקה 21 ימי אשפוז במסגרת, שהנה סגורה אך לא נעולה. הטיפול הפסיכו-סוציאלי העיקרי הוא טיפול קבוצתי שיחתי. לפי הצורך ניתן גם טיפול שיחתי פרטני תומך ומכוון.