מרכז מנדל למנהיגות בנגב

08-6201444
mandelnegev@mlc-negev.org.il
בן צבי 10, באר שבע
קישור

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם במטרה לקדם מנהיגות ציבורית-חברתית ראויה אפקטיבית בנגב - מנהיגות היוזמת ומובילה שינויים.

המרכז מקיים תכניות הכשרה למנהיגות שמטרתן לשפר את יכולות המנהיגות של צוותים בארגונים ובמוסדות, במסגרת השירות הציבורי והחברה האזרחית. לפי תפיסת המרכז, מנהיגות היא היכולת להתבונן במציאות ולפעול בה, תוך עיסוק מתמיד בבירור ערכים ובעיצוב השקפת עולם, ניסוח חזון, תרגומו לתכניות מעשיות והובלת יישומן.

המרכז פועל למען קידום חברה אזרחית משגשגת ומערכת יחסים משופרת בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית הבדווית בנגב. המרכז פועל בשיתוף פעולה עם גורמים ומוסדות בנגב: ארגוני החברה האזרחית, המוסדות האקדמיים, הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה.

אוכלוסיות היעד של המרכז הן המנהיגות הציבורית-חברתית מתחומי החינוך, הקהילה, הרווחה והתרבות ברשויות המקומיות, במשרדי הממשלה המחוזיים בנגב, ובארגוני החברה האזרחית.

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל ובשיתוף אוניברסיטת בן גוריון בנגב, והוא פועל משנת 2004. מייסדת המרכז היא ד"ר ורדה שיפר, שגם ניהלה אותו בשנים 2009-2004. לאחר מכן הייתה ד"ר שיפר, בוגרת מחזור א' של בית הספר למנהיגות חינוכית, נשיאת קרן מנדל-ישראל, עד לפרישתה ביוני 2012. מ-2009 ועד 2013 היה מנהל המרכז עו"ד יעקב שטיינברג, שהיה שותף להקמתו יחד עם ד"ר שיפר ושימש כמנהל שותף בשנים 2009-2004. ב-2013 החליפה אותו עדי ניר שגיא, שהייתה לפני כן מנהלת התכניות במרכז ומנהלת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית.