שעלי תקווה

02/9913092
office@s-tikva.org.il
נחל שורק 16, בית שמש, 9962120
שעלי תקווה - הבית החם - בית שמש
 
במדינת ישראל, מספר הילדים הנמצאים בסיכון נמצא בעלייה מתמדת. ילדים אלו נמצאים ברמות שונות
של סיכון חינוכי, פיזי וסביבתי וחשופים להשפעה של חבורות רחוב ונוער שוליים. הפתרון שמציעה המדינה
הוא הוצאת הילדים ממסגרתם המשפחתית אל מוסדות מחוץ ליישוב או לאימוץ. אנו מציעים, לעומת זאת,
שהילד יישאר במסגרת משפחתו וסביבתו הטבעית, ויקבל ב"בית החם" תמיכה לימודית, חינוכית, חברתית
ונפשית לאורך רוב שעות היממה. רעיון ה"בית החם" גובש יחד עם נציגי משרד הרווחה בעיריית בית שמש
ואנשי חינוך, והוא מביא לידי ביטוי את הפוטנציאל הטמון בילדים אלו, המוסווה בשל קשיים סביבתיים
ומשפחתיים. 
 
הבית החם - בית של ממש
 
פרויקט "הבית החם" הנו ייחודי בשל תפיסתו ההוליסטית, הן במובן של האוכלוסייה שבה הוא מטפל והן
במובן השעות שבהן הוא פועל. "הבית החם" מתייחס אל הילד ולמשפחתו השלמה. ב"בית החם" הילדים
והמתבגרים מוצאים מענה לצרכים המיוחדים שלהם, אוזן קשבת ומקום חם להיות בו, וההורים מקבלים
תמיכה והדרכה בנושאים מגוונים. "הבית החם" פתוח לאורך כל שעות היום, כאשר לכל אוכלוסייה מתאימים
פרויקטים שונים שמתקיימים בשעות ובימים שונים בשבוע. יעדי הפרויקט: הוצאת מאות ילדים בעשרה
יישובים מתחום ההגדרה של "ילדים ונוער בסיכון". תמיכה בהורי הילדים ומתן כלים להתמודדות עצמית עם
קשיי הבית והחברה. טיפול מתמשך בכל ילד בפרויקט במשך רוב שעות ביממה. הפעלת מערך מתנדבים
הנותן תמיכה משלימה למשפחה ולשאר ילדי הבית. איחוד משאבים של הגופים והכוחות השונים הפועלים
ביישוב.