מינהל הרווחה-עיריית עכו

050-4886955
tarbut@akko.muni.il
מינהל השירותים החברתיים בעיריית עכו עוסק במתן שירות למגוון סוגי אוכלוסייה בעיר עכו.
בארגון מועסקים עובדים סוציאליים כוללניים, פרטניים וקהילתיים על פי סוג הטיפול כגון: טיפול משפחות, טיפול בקשישים, טיפול בנוער ונערות בסיכון וכו'. המינהל נותן שירות לכלל המגזרים בעיר.