הגר חינוך יהודי ערבי לשיוויון

08-6375345
michal.hazan@hajar.org.il
זאב ז'בוטינסקי 9/4 באר שבע

קבוצת הורים מבאר-שבע, אקדמאים ופעילים קהילתיים בעיר ובסביבתה, יסדה את עמותת "הגר" לפני יותר משנתיים כמענה למציאות החיים בנגב שבה חיים אלה לצד אלה שש מאות אלף תושבים, רבע מהם אזרחים ערבים. בנגב אין כיום מסגרת חינוכית או חברתית שבה ילדים יהודים וערבים פועלים במשותף. מייסדי "הגר" מאמינים כי יצירת מסגרת חינוכית דו-לשונית משותפת לשתי הקהילות תוך הכרת המורשת, הדת והמנהגים של ה"אחר" תתרום לשינוי מציאות זו.