"רעות דלת פתוחה"

03-5371003
opendoor@reuth.org.il
שדרות החיל 2, יד אליהו, תל אביב
קישור