מרכז "מאיה"

03-6901287
MKIPNIS61@GMAIL.COM
דרך נמיר 149 ת"א
קישור
מרכז חינוכי ארצי להורות ומשפחה במעבר תרבותי
 
"מאיה" הוא מרכז ארצי רב-תחומי להורות ומשפחה במעבר תרבותי, שייעודו העצמת הורים ומשפחות במעבר תרבותי וקידום תהליכי קליטה מיטיבים לקראת שילוב חברתי-תרבותי. פעילות של המרכז מתבצעת בשני תחומים היקרים: מרכז הכשרות והעשרות בתחום הורות, רב תרבותיות, מנהיגות בקהילה ו"בית הספר למקצועות הקליטה" – כנסים, ימי עיון, השתלמויות, קורסים ופרויקטים מיוחדים  בתחום קליטת העלייה 
 
תשתית רעיונית
 
המשפחה - היא היחידה הנקלטת וההורים הם מנהיגי המשפחה ומובילי תהליכי הקליטה.
 
• גישה רגשית-תרבותית - המרכז מכבד רב-תרבותיות בהורות ובמשפחה ורואה בה נכס חברתי.
 
שילוב חברתי - שילוב המשפחה במרקם החברתי-ציוני, דמוקרטי-פלורליסטי- הוא גם יעד וגם אסטרטגיה לפיתוח חוסן חברתי.
 
שותפות ואחריות - לקולטים ולנקלטים השפעה הדדית והם נושאים באחריות משותפת לתהליכי קליטה מיטיבה.
 
ידע ודעת - המרכז נוקט בגישה חינוכית- לימודית המדגישה הקניית ידע ודעת בנושאי משפחה, הורות ומעבר תרבותי לכל שותפי הקליטה.
 
 
 ייחודיות המרכז: מרכז מאיה – הוא המרכז החינוכי היחיד בארץ שעוסק במגוון סוגיות ואתגרים של הורים ומשפחה במעבר תרבותי. 
 
לימודי ההכשרה וההעשרה שמתקיימים במרכז "מאיה" מתייחסים לנציגים של כול האוכלוסיות וקהילות עלים בארץ, מנוהלים בעברית ועוד שהעבודה בשטח של המנחים מתבצעת בשפות האם של אוכלוסיית העולים (רוסית, אמהרית, ספרדית, צרפתית ואנגלית).
 
מרכז "מאיה" יוזם גם ומלווה את הפרויקטים ותוכניות רלוונטיות שונות "עד הקצה" – עד קהילות ומשפחות עולים בישובים שונים בפריסה ארצית.
 
הכשרת אנשי מקצוע-עולים במכללה חינוכית לעבודה חינוכית בקהילות שונות – היא המודל  החינוכית 
 
 
העצמתי עם שלושה מוטיבים מרכזיים:
 
1. לימוד מקצועי מכוון לתרומה בקהילת עולים, קולטים ונקלטים ע"פ העיקרון – "יצאת מקהילה- חזרתה לקהילה!"
 
2. תהליך העצמה ההורית האישית של  אנשים הנמצאים בתפקידם ההוריים במעבר תרבותי.
 
3. חוויה רב תרבותית  שמתרחשת בקבוצת לימוד הטרוגנית המורכבת מנציגים קהילות עולים שונות, אנשים בגיל וניסיון החיים שונה, גברים ונשים.  
 
 
עקרונות מנחים של "מאיה"
 
*עיקרון המקצועיות. * עיקרון הגישור והשילוב בין התרבות הקולטת והתרבות הנקלטת. * עיקרון האחריות המשותפת והדדיות בין קולטים ונקלטים. * עיקרון ההעצמה ברמת הפרט, המשפחה והקהילה. * עיקרון ההתאמה והגמישות לאוכלוסיות השונות. * עיקרון השותפות בין ארגונים, מוסדות ואנשים העוסקים בתחום, בין מנחים ומשפחות, בין הורים ואנשי חינוך, בין קולטים ונקלטים.
 
 
אוכלוסיית היעד של "מאיה"
 
מנחי קבוצות הורים, אנשי חינוך, אנשי קליטה, אנשי מקצועות הסיוע הבין אישי, בעלי תפקידים בקהילה (קליטה, רווחה ובריאות) והורים, ומשפחות במעבר תרבותי.
 
 
פעילויות "מאיה"
 
איסוף, יצירה, וגיבוש של ידע בנושאים של מעבר תרבותי, רב-תרבותיות בהורות ובמשפחתיות.
 
פיתוח מודלים ותוכניות להנחיית הורים ומשפחות במעבר תרבותי.
 
הכשרת מנחי הורים ומשפחות ואנשי מקצוע בתחום הסיוע הבין-אישי לעבודה בגישה רגישת תרבות.
 
ייעוץ, הכוונה וסיוע בהפעלת מסגרות הנחיה להורים ומשפחות במעבר תרבותי.
 
פיתוח מרכז מורשת "מאיה" לשימור תרבויות משפחתיות.
 
הפעלת מרכז ייעוץ טלפוני ארצי לקולטים ונקלטים בנושאי הורות ומשפחה.
 
המרכז פועל בשיתוף פעולה ארגוני, מערכתי ומקצועי עם המרכז להורות ומשפחה  המתקיים ופועל במכללה, בבחינת יישום הלכה למעשה לרעיון הקשר האישי והמקצועי בין קולטים לנקלטים ,לומדים, מלמדים ומעשירים.
 
קבצים