עמותה לילדים בסיכון

03-5730130
angelica@childrenatrisk.org.il

העמותה היא הגוף הגדול והוותיק בישראל לטיפול באוטיזם בגיל הרך. העמותה פועלת ביותר מ-130 מסגרות ברחבי הארץ ומפעילה בגנים, במעונות ובמרכזי הטיפול תוכניות טיפול לכאלף ילדים בספקטרום האוטיסטי ולמשפחותיהם. 

העמותה מעסיקה כאלף מטפלים רגשיים ופרא-רפואיים ושמה דגש על טיפוח המקצועיות והכשרתם של עובדיה תוך הענקת הדרכה מקצועית קבועה מאיש מקצוע בכיר השתלמויות וימי עיון.