עמותת פוש

03-5354965
push@pushedu.org

"פוש" הינה עמותה התנדבותית, המעניקה שיעורי  עזר ללא תשלום לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי מוחלש , הזקוקים לעזרה בלימודים ופועלת לקידום ושיפור סיכוייהם לסיים את בית הספר בהצלחה