העמותה לקידום החינוך ת"א יפו

03-6832626
liat@jaffainst.co.il
תל גיבורים 5
קישור
העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו - נוסדה בשנת 1982 ופועלת לקידום
ילדים ונוער במצבי סיכון מתוך אמונה כי זכותו של כל ילד לשוויון הזדמנויות
ולעתיד טוב יותר . העמותה פותחת את שעריה לילדים, הזקוקים להגנה, לתמיכה
ולטיפול מתוך תפיסה הוליסטית )כוללת( המביאה בחשבון שבעיה רבגונית
מחייבת מענה רבגוני .