אלין בית נועם

0732258918
miri@beit-noam.org.il
הרצל 66 קרית אונו
קישור

בית נועם הינו מרכז יום ומערך דיור לבוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות מורכבות הנמצא בקרית אונו.