מסגרת הלימודים

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732445307

אימייל

shevy@shatil.nif.org.il

איש הקשר

שבי ברזילי