פיצוי של 30,000 ש"ח למלצר שפוטר בשל היותו ערבי
6 ביולי, 2015
 
ביום 6.7.15 קיבל בית הדין האזורי לעבודה בת"א בראשות השופטת קרן כהן את תביעתו של עומרי קיס נגד קפה על הים בע"מ, מרשת בתי הקפה "קפה קפה", לפיה לא התקבל לעבוד כמלצר בסניף אך בשל היותו ממוצא ערבי. בגין אפלייתו נפסק לזכותו פיצוי של 30,000 ₪.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
נכללה אפליה מחמת זהות מגדרית בחוק אפליה מחמת מין ונטייה מינית 
11 ביוני, 2015
 
ביום 2.6.15 פסק ביה"ד הארצי לעבודה באופן תקדימי, כי "אפליה מחמת מין ונטייה מינית על פי סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה כוללת בחובה גם הפליה מחמת זהות מגדרית." הקביעה ניתנה במסגרת פס"ד, שאישר פשרה, לפיה המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישלם פיצויים למרינה משל, חונכת למתמטיקה באמצעות האינטרנט, שפוטרה לאחר ששוחחה עם תלמידות על היותה טרנסג'נדרית ולסבית.
 

לידיעה בהארץ מיום 9.6.15 על הפרשה: http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2655599

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1 ביוני, 2015 | אתר קרן בר יהודה
 
ביום 1.4.2015 קיבל בית הדין האזורי בחיפה (כב' הש' פריימן) את תביעת התובעת, וקבע כי היא הופלתה בקבלה לעבודה כעורכת דין בחברה על רקע היותה אם דתיה לשלושה ילדים. בית הדין חייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך 50,000 ₪.
 
התובעת, עורכת דין, התראיינה למשרה בחברה הנתבעת. במהלך הראיון נשאלה התובעת אודות גילה, מצבה המשפחתי (כולל מספר ילדיה וגילם), וכן לגבי תכנון משפחתי עתידי, לרבות כמה ילדים בכוונתה להביא לעולם, תוך ציון העובדה כי היא משתייכת למגזר "הדתי-חרדי".
 
לטענת התובעת, במהלך הראיונות נאמר לה כי היא בעלת הכישורים הנדרשים למשרה, אך הובהר לה כי הנתבעת מחפשת עו"ד שיכול להקדיש את עצמו באופן מלא לתפקיד, עם יכולת לעבוד שעות רבות ונכונות לנסוע לחו"ל בעת הצורך, בהתראה קצרה, וכי מצבה המשפחתי, והמגזר הדתי אליו היא שייכת, עלולים להפריע.
 
יתירה מכך, בשלבי המיון קיבלה התובעת מייל ממנכ"ל החברה בו נכתב כי טרם נבחר מועמד לתפקיד, כי כישוריה מתאימים אך הוא מודאג מהצורך בנסיעות רבות והאיזון בין דרישות העבודה לגידול ילדיה של התובעת.
 
התובעת לא התקבלה לתפקיד והגישה תביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בה טענה לאפליה.
 
הנתבעת טענה כי התפקיד לא אויש לבסוף, וכי זימנה את התובעת לראיון למרות שידעה על נתוניה, דבר המעיד על העדר אפליה.
 
בית הדין קבע כי התובעת הופלתה בקבלה לעבודה.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
22 בפברואר, 2015 | אתר איגוד העובדים הסוציאליים
 
נחתם הסכם תוספת לשכר עבור מומחיות 
אחרי מו"מ שנמשך 5 שנים הצלחנו לסיים בהסכמה על תוספת השכר לכל מי שהוכר כמומחה, בכל המסלולים (מסלול רגיל, בכורות ובכיר) ועובד בשרות הציבורי שחתום על הסכם שכר קיבוצי לעו"ס.
 
מומחים אלו יקבלו תוספת שכר של 4% החל מתאריך 1.12.09 או תאריך ההכרה, המאוחר מביניהם, והילך. התשלום רטרואקטיבי, דהיינו – מענק חד פעמי, תוספת של 4% החל מיום 1.12.09 (גם אם המומחיות הוכרה קודם לכן, ובלבד שבתאריך הקובע המומחה הועסק בשירות הציבורי) או מיום קבלת ההכרה. למשל – אם ההכרה כמומחה הייתה במרץ 2011 – המענק הרטרואקטיבי יחול מתאריך זה. ההסכם חל גם על פורשים אחרי התאריך הקובע, ובלבד שעבדו בשירות הציבורי בדצמבר 2009.
 
הביצוע: החל ממשכורת/גימלה של חודש מרץ 2015, המשולמת באפריל.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
2 בפברואר, 2015 |  The Marker
 
 
ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה שהגישו עובדים בחברת האוטובוסים קווים, שאינם חברים בארגון המייצג את העובדים בחברה - ולא הורשו להגיש מועמדות ולבחור לוועד/
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
עובדי החקלאות זקוקים להגנה
 
21 ינואר, 2015 |  Human Rights Watch
 
 
(ירושלים) – ארגון Human Rights Watch אומר בדו"ח שהוא מפרסם היום כי עובדי חקלאות תאילנדים בישראל סובלים מהפרות חמורות של זכויות העבודה שלהם כיוון שהרשויות הישראליות אינן אוכפות את חוקיהן שלהן. על הרשויות הישראליות לנקוט צעדים מידיים כדי לשפר את מנגנוני האכיפה שלהן, ולחקור האם תנאי מחייה ועבודה לא הולמים תרמו לדפוס מטריד של תמותה בקרב עובדי חקלאות מתאילנד.  
 
הדו"ח  עסקה לא הוגנת: ניצול עובדים תאילנדים במגזר החקלאי בישראל , המונה 45 עמודים, מתעד שכר נמוך, שעות עבודה מופרזות, תנאי עבודה מסוכנים ותנאי דיור עלובים שמהם סובלים חלק מהעובדים התאילנדים בישראל. כן מתעד הדו"ח מעשי נקמנות של מעסיקים נגד עובדים שניסו למחות על ניצולם באמצעות שביתה. בעיות אלה נמשכות על אף שיפורים שהוכנסו בשנת 2011 בתהליך הגיוס של עובדים תאילנדים ועל אף חוקים ישראליים הקובעים שכר מינימום, מגבילים שעות עבודה, מתירים קיום שביתות חוקיות והתאגדות של עובדים ומפרטים את הסטנדרטים שבהם צריכים לעמוד מגורי העובדים.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
עד יום 16/01/15 - הערות לתזכיר חוק שכר מינימום
 
להלן קישור לתזכיר חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"ה-2015, שהוכן במשרד הכלכלה.

ניתן לשלוח הערות עד ליום כ"ה בטבת התשע"ה (16/01/2015), בשעה 13:00, באמצעות אתר קשרי ממשל.

לעיון בתזכיר החוק לחץ כאן

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
שללה פיצויי פיטורים מעובדת רק משום שהועסקה לאחר גיל 62 – חוקי?
מאת: עו"ד יעל בועז | תאריך פרסום : 06/01/2015 
 
בשונה מגברים, חוק גיל פרישה מגדיר שני סוגים של גילאי פרישה לנשים: גיל 62 – שבו הן רשאיות לפרוש מרצונן, וגיל 67 – שבו הן מחויבות לפרוש. אז מתי זכאית אישה שפרשה לפיצויי פיטורים?
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014 של ח"כ חיים כץ.
 
מוצע לקבוע כי מעסיק ימסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה – אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. כמו כן המעסיק ימסור הודעה על אי קבלתו לעבודה של מועמד – לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון. לפי המוצע ההוראות האמורות לא יחולו על עבודות שתקופת העבודה בהן אינה עולה על 30 ימים, עבודה בענף ההסעדה ועל עבודה אצל מי שהמעסיק לא יותר מ-25 עובדים. שר הכלכלה הוסמך, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע חריגים נוספים.
 
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשוק העבודה המודרני ישנם מועמדים רבים המגישים מועמדותם על כל משרה פוטנציאלית. משכך, ברבות השנים נוצרה זילות במעמדו של המועמד לעבודה תוך התעלמות מוחלטת מחובות מוסריות בסיסיות של המעסיק כלפי המרואיין בנוגע לסיום ראיון העבודה או הליך המיון. כך, לעיתים רבות מוצאים עצמם המועמדים לעבודה ממתינים עד בוש לקבלת תשובה שלילית או חיובית ולחילופין ממתינים ליצירת תקשורת כלשהי מצידו של המעסיק הפוטנציאלי ואף יעצרו חיפוש עבודה אחרת על מנת שלא להחמיץ את ההזדמנות למשרה שבה חשקו, דבר שפעמים רבות מביא לאובדנן של משרות פוטנציאליות אחרות."
 
יוזם החוק ויו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ: "זו הצעה מספר 177 שוועדת העבודה והרווחה מעבירה בקדנציה וחצי, שנגעו באוכלוסיות הכי חלשות.
לפעמים הבן אדם מחכה לתשובה וכאילו כלום. לפעמים הוא גם לא הולך לראיונות אחרים. ההצעה מבקשת לחייב את המעסיקים לתת תשובה לבן אדם באשר הוא בן אדם. הגיע הזמן שלא יתייחסו לעובדים כחפצים אלא כבני אדם והמינימום זה לתת תשובה למישהו שראיינו אותו".
בקריאה שנייה תמכו בהצעה 14 ללא מתנגדים.
בקריאה שלישית תמכו בהצעה 12 ללא מתנגדים.
 
* בתיקון לחוק שהתפרסם ביום 16.12.14 וייכנס לתוקף ביום 30.1.15 נקבע גם פטור לעבודה של עד 3 ימים, לעבודה בענף ההסעדה או למעסיק שמעסיק עד 25 עובדים.
 
 
________________________________________
המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של שתיל.