ארגון שגרירי רוטשילד מיסודה של קרן רוטשילד – קיסריה מזמין ארגונים מהמגזר השלישי להגיש מעומדות לשותפות בפרויקט להעלאת מעורבותם של סטודנטים במגזר החברתי ובתרומה לקהילה במקביל לעשייה חברתית משמעותית ומקצועית.
 
ההשתתפות בפרויקט:
 
א. לארגונים שיש ביכולתם לקלוט בין 1-4 סטודנטים במקביל 
ב. ארגונים שיש ביכולתם ללוות את השגרירים המתנדבים , לחלק להם משימות ולוודא את איכות ביצוען
ג. ארגונים שיש בידיהם היקף משימות של 6 פעילות בשבוע.
ד. יש ביכולתם להציע לשגריר ציר התפתחות אישי קרי התפתחות אישית במשימות השונות במעבר בין השנים (משימות לסטודנט בשנה א', משימות מתקדמות לסטודנט בשנה ב' וכדומה)
ה. ארגונים המעוניינים להוביל פרויקט ייחודי משמעותי בארגון ויכולים להיעזר באיכותם של סטודנטים  מארגון שגרירי רוטשילד כצוותים או כיחידים.
ו. ארגונים המעוניינים לקדם בתחומם את אחד מארבעת הנושאים הבאים:  ניהול מבוסס נתונים (הערכה ומדידה), גיוס משאבים, מדיה חברתית והובלה והשפעה חברתית. 
 
היקף הפרויקט:
ארגון שגרירי רוטשילד משבץ את הסטודנטים החברים בו לפעילות של פרקטיקום חברתי בארגוני מגזר שלישי לתקופה של שלוש שנים.
 
בשנה א' ללימודים ישובצו השגרירים רק במחצית השניה של שנת הלימודים קרי תקופת הפעילות היא בין 1/3/15-30/6/15. בשנה ב' יו- ג' שובו השגרירים לפעילות בארגונים (באותם הארגונים שפעלו בשנה א')  עם תחילתה של שנת הלימודים האקדמית (לרוב סוף אוקטובר) ועד לתאריך 30/6 בכל שנה. 
השגרירים ישולבו לפעילות בעמותות בהיקף של 6 שעות שבועיות לאורך כל תקופת הפעילות. 
 
עדיפות תינתן לארגונים:
*מובילים בתחומם
*פועלים בפריסה ארצית 
*בעלי ניסיון בשיתוף פעולה ובליווי של מתנדבים 
*בעלי רצון לקדם פרויקט חדש ויצירתי המסתייע בכישוריהם של השגרירים 
*יעניק לשגרירים חווית לימוד , התנסות ותרומה משמעותיים. 
 
 
תהליך הגשת המועמדות :
1. מילוי טופס הגשת מועמדות שלב א' מקוון עד לתאריך 2/1/15 מצ"ב קישור : http://goo.gl/forms/YRjhJHvRsl
2.  הודעה על מעבר לשלב ב' וקביעת מפגש הכרות. 
3. הודעה על קבלה/אי קבלה .
 
מלגות:
השגרירים זכאים למלגה על פעילותם מתוקף היותם שגרירים פעילים בארגון שגרירי רוטשילד. המלגה ניתנת לשגרירים על ידי קרן רוטשילד קיסריה וללא השתתפות הארגונים החברתיים.