חיפה, עיר שחיים בה יהודים וערבים, הפכה מאז תחילת המאה העשרים למוקד של יצירה תרבותית יהודית וערבית. יצירה זו, שנכתבה ועודנה נכתבת בין הכרמל לים, כוללת אבני דרך בספרות, בקולנוע, במוזיקה ובתיאטרון היהודי והערבי גם יחד. היצירה השתנתה לאורך השנים, פשטה צורה ולבשה צורה, בעיקר לאור שינויים שהתרחשו בעיר. בכנס זה נעסוק בדמותה של העיר כפי שהיא עולה ביצירות התרבות שנוצרו ושנכתבו בה ועל אודותיה בתקופות שונות. הכנס הוא יוזמה של החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה המבקש לקדם את השפה הערבית גם כשפת דיון ומחקר, ומתוך שאיפה לקדם פרקטיקות החותרות לשוויון בין יהודים לערבים בישראל, ועל כן הרצאות הכנס יוצגו בערבית ובעברית.
 
חוקרות וחוקרים מוזמנים לשלוח הצעות להרצאות העוסקות בעיר חיפה בהקשר התרבותי. ההצעות יכולות לעסוק במגוון נושאים ובהם:
- חשיבות העיר חיפה והשפעתה על יוצר מסוים או על יצירה מסוימת בתחומי הספרות, הקולנוע, המוזיקה והתיאטרון
- הדרך שבה יצירה מסוימת שופכת אור על נקודת זמן בחייה של חיפה;
- חשיבות הלימוד של מציאות עירונית משתנה דרך התרבות המיוצרת בה ועליה;
- כתיבה ויצירה על חיפה בשפות אחרות.
הכנס ילווה בתרגום סימולטני לשתי השפות, ערבית ועברית.
 
חוקרים ויוצרים המעוניינים להשתתף בכנס מוזמנים לשלוח תקציר ובו 200-300 מילים בשפה הערבית או העברית.
את ההצעות יש לשלוח לדוא”ל: haifa.arabic.hebrew.conf@gmail.com לא יאוחר מיום ראשון, 18 בינואר 2015.
ניתן לשלוח לכתובת זו גם שאלות והערות באשר לכנס.
 
הכנס מתקיים בשותפות עם מכון ון ליר בירושלים; דיראסאת, המרכז הערבי למשפט ומדיניות;
סיכוי: העמותה לקידום שוויון אזרחי; ובחסות האיחוד האירופי.