קול קורא להשתתפות בסדנת חוקרים בנושא: "תמורות בחברה האזרחית ובפילנתרופיה: דפוסים של מעורבות אזרחית במאה ה-21"
 
הכנס הבינלאומי השנתי של המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל יתקיים בימים שלישי-רביעי, י"ט-כ' אדר, תשע"ה, 10-11 במרץ 2015 , באוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים,
ירושלים. פרטים מלאים על הכנס יתפרסמו בהמשך.
 
ביום שלישי ה-10.3.15 תתקיים סדנת מחקר לחוקרים ותלמידי מחקר העוסקים בחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה. בסדנא ישתתף פרופ' מארק וורן מ- University of British Columbia מומחה
בחקר החברה האזרחית והדמוקרטיה.
 
הסדנא תתקיים בשפה האנגלית ובמסגרתה יציג כל משתתף את מחקרו ויקבל משוב ממנחה הסדנא וממשתתפיה. במסגרת הסדנא אנו מבקשים ליצור פורום מחקרי לחוקרי החברה האזרחית
והפילנתרופיה, אשר יתכנס מעת לעת ויעסוק בדיון במצב המחקר בתחומים אלה. חוקרים, פוסט-דוקטורנטים, תלמידי מחקר לתואר שלישי ותלמידי מחקר לתואר שני בשלבים מתקדמים העוסקים
בחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה, מוזמנים להציג את עבודותיהם ולהשתתף בסדנת המחקר.
 
יש להעביר תקציר לפי ההנחיות המפורטות להלן עד לתאריך 12 בינואר, 2015.
יש להוסיף דף שער הכולל את כותרת המחקר, המציגים, שיוך מוסדי, תפקיד, תואר ופרטי קשר מלאים לכל מציג/ה.
 
התקציר יהיה באנגלית באורך 400 מילים, גופן Calibri גודל 12 , רווח שורה וחצי ויכלול את המידע הבא:
 
1. מטרות המחקר ותרומתו המדעית והאמפירית
2. סקירה תיאורטית-מושגית
3. מתודולוגיה
4. ממצאים, אם ישנם
 
את התקציר יש להעביר לדוא"ל: philanthropy@savion.huji.ac.il . כקובץ word . השולחים יקבלו אישור בדוא"ל על קבלת הקובץ. התקציר יפורסם בחוברת התקצירים של הכנס.
הודעה על קבלה לסדנת המחקר תישלח עד לתאריך ה-1.2.2015.
הרשמה לכנס ותשלום דמי ההשתפות יתבצעו עד ל-15.2.2015.
 
נשמח לראותכם בסדנא, לשאלות ומידע נוסף אנא פנו למרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה:
02-5882203 או במייל philanthropy@savion.huji.ac.il