הזירה הפוליטית בישראל מורכבת ומאתגרת ולארגונים לשינוי חברתי יש פוטנציאל השפעה רב ביותר עליה.

במציאות הפוליטית בישראל לבעלי הון, פוליטיקאים וקבוצות אינטרס יש השפעה רבה על תהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות. זאת בעוד שקבוצות מיעוטים, ארגוני מחאה וארגוני שינוי חברתי אינם זוכים לייצוג וחשיפה הולמים במוקדי קבלת ההחלטות כתוצאה מכך, יכולתם להשפיע על המערכת הפוליטית פחותה. 

המרכז לשינוי מדיניות מציע לארגונים אלו ייעוץ, כלים ומיומנויות למינוף עבודתם עם ומול המערכת הפוליטית ומסייע להם להכיר את הזירה הזו ואת דרכי פעולתה באופן שיקדם את מטרותיהם וישפיע על השיח הציבורי והפוליטי.

ייעוץ במאבק ציבורי לשינוי מדיניות:

  • יעוץ שינוי מדיניות לארגונים וקואליציות בהתאם לצרכים העולים מהארגון/קואליציה.
  • הכרות עם האסטרטגיות השונות לשינוי מדיניות (לובי, שיתוף ציבור, מאבק ציבורי, מאבק בונה, מוניטורינג, שיתוף פעולה עם יחידות הממשלה ועוד).
  • בניית תוכנית עבודה במאבק ציבורי לשינוי מדיניות תוך שילובה עם אסטרטגיות נוספות כגון תקשורת ואינטרנט.
  • הקניית כלים לעבודה בזירה הפוליטית לקידום מטרות הארגון לרבות הכנת מסמכים וניירות עמדה.
  • היכרות עם הזירה הפוליטית: מבנה, סמכויות ותפקיד הזירות השונות, בעלי תפקידים, שיטות העבודה ולוחות זמנים רלוונטיים לקידום מהלכים של שינוי מדיניות.
  • הכשרות וקורסים בנושא שינוי מדיניות ומאבק ציבורי: ריכוז סדנאות והשתלמויות שמטרתן הכשרת ארגונים לעבודה מוצלחת עם ומול המערכת הפוליטית (אסטרטגיות לשינוי חברתי, הכנסת, הממשלה ומשרדי הממשלה, רשויות מקומיות, תקציב המדינה, חקיקה, אינטרנט לשינוי מדיניות ועוד). ריכוז קורסים והשתלמויות מתחום הלובינג.
  • יצירת רישות בין ארגונים וקידום שיתופי פעולה להשפעה על מקבלי ההחלטות וסביב מהלכים ספציפיים לשינוי מדיניות.
  • יצירת שיתופי פעולה עם האקדמיה תוך הכשרת סטודנטים המתעניינים בתחום וחיבורם לעבודת לובי ומאבק ציבורי בקרב ארגוני החברה האזרחית.
  • הפקת חומרים פרסומיים ומדריכים לעבודת שינוי מדיניות ומאבק ציבורי.

 

לטופס פנייה לסיוע לחצו כאן

 

 

קהלי יעד לקבל יעוץ

 

שירותי ייעוץ שינוי מדיניות ומאבק ציבורי מיועדים לארגונים קטנים וגדולים, צעירים וממוסדים, מקומיים וארציים ולהתארגנויות וארגונים בהקמה.

השירותים ניתנים לקואליציות וארגונים ללא כוונת רווח הפועלים בתחומי ידע שונים ובהם: זכויות האדם והאזרח, חברה, נשים, סביבה וקהילה, עולים, החברה הפלסטינית בישראל ופלורליזם דתי ותרבותי.

סוגי יעוץ

 המרכז מציע שירותי ייעוץ פרטניים, קבוצתיים, נקודתיים, מתמשכים או אסטרטגיים - בהתאם לארגון עצמו ובפעילות בה הוא זקוק לייעוץ.

 

עידית מנשה

מנהלת המרכז לשינוי מדיניות

מנהלת לובי וחקיקה לארגונים ומקדמת דמוקרטיה ושקיפות תואר שני במדיניות ציבורית אבל שש שנות עבודה בכנסת שוות יותר
שמוליק דוד

יועץ לובי ושינוי מדיניות

דניאל גיגי

יועץ מדיניות ומדיה חברתית

יועץ לשינוי מדיניות לשעבר דובר גרינפיס, בעל תואר שני במינהל עסקים ותואר שני ביחסים בינלאומיים. פעיל בעשרות יוזמות חברתיות שונות, ביניהן מאבקי מורים, במאבקים נגד גזענות ועוד.