קול קורא להצעת תפקידי התמחות לבית הספר הבינלאומי
אוניברסיטת תל אביב
 
שלום רב,
תכנית ההתמחויות של בית הספר הבינלאומי של אוניברסיטת תל אביב תתחיל את פעילותה במהלך הסמסטר הקרוב. אנו מקווים ליצור הזדמנות לסטודנטים לתואר ראשון מכל העולם לרכוש ניסיון מקצועי בתחומים שונים ולהעשיר את חווית הלימודים בישראל.
 
התוכנית תוצע לסטודנטים של בית הספר הבינלאומי שהינם סטודנטים לתואר ראשון ועל כן תוכן ההתמחות והיקפה צריכים להתאים ליכולותיהם. הסטודנטים מגיעים מדינות שונות (אירופה, ארה"ב, דרום אמריקה),דוברים מגוון שפות ובעלי רקע אקדמי עשיר.
 
במהלך סמסטר אביב תשע"ה נפעיל את התוכנית במתכונת פיילוט.
 
התוכנית תיערך לפי המתכונת הבאה:
 במהלך הסמסטר האקדמי, הסטודנטים יתמחו בארגון בהיקף של 2-6 שעות שבועיות. מטרת שלב זה היא להכיר את הארגון, להגדיר את פרויקט ההתמחות ולבצע את עבודת ההכנה הנדרשת לקראת
ההתמחות המלאה.
 לאחר סיום הסמסטר האקדמי הסטודנט יתמחה בהיקף יומיומי במשך כשישה שבועות וישלים מכסת התמחות של כ-200 שעות.
 
הנחיות כלליות:
 התכנית מיועדת לארגונים מכל התחומים, הממוקמים באזור תל אביב והמרכז.
 כל ארגון רשאי להגיש עד חמש אפשרויות לתפקידים שונים.
 הגשת המועמדות תתבצע באמצעות טופס הבקשה המקוון (או באמצעות קובץ ה PDF המצורף).
 בכל טופס בקשה יש לציין את פרטי איש הקשר שיהיה אחראי לאורך השנה על הקשר עם המתמחה ורכזת התוכנית.
 בטופס הבקשה יש להציג את תיאור תפקיד המתמחה בצורה ברורה ותמציתית ובשפה האנגלית. יש להגדיר בצורה ברורה את הדרישות המצופות מהסטודנט במהלך התמחותו.
 רצוי כי התפקיד המוצע יתכנס מסביב לנושא או פרויקט אחד ואנו שואפים כי ההתנסות תציע חוויה משמעותית וייחודית לארגון.
 
הדרישות מארגון:
 השמת המתמחים להתמחויות תבוצע באישור הארגון ועל בסיס דרישותיו וצרכיו. הארגון יהיה שותף לתהליך הריאיון, ובחירת המתמחה, יחד עם רכזת המתמחים של בית הספר הבינלאומי .
 הארגון מתבקש לספק למתמחים הנחיה מקיפה וליווי אישי לאורך כל תקופת ההתמחות.
 על הארגון לספק למתמחה מקום לביצוע ההתמחות ונגישות לציוד הנדרש לשם עבודתו.
 תמורת התמחותם יקבלו הסטודנטים ההמלצה ממקום ההתמחות ותעודת השתתפות.
 חשוב להדגיש, הגשת המועמדות אינה מבטיחה קבלת מתמחה.
 
נשמח לענות על כל שאלה,
סתיו ליבנה
רכזת מתמחים
03-6408118