לשוניות ראשיות

קובץ

מסגרת הלימודים

מס' מפגשים

4 מפגשים בימי שישי בבוקר

מקום ההשתלמות

ירושלים

תאריכי ההשתלמות

01/03/2015

מחיר ההשתלמות

ההשתתפות בקורס אינה דורשת שכר לימוד לפעילים, אך דורשת מחויבות לקורס ולעשייה ונוכחות של 80% אחוז מהמפגשים-

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732445181

אימייל

avigails@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אביגיל סמילנסקי