מסגרת הלימודים

מס' מפגשים

9 מפגשים

שעות לימודים

16:00-19:00

מקום ההשתלמות

הלימודים יתקיימו בבית “דרך חיים” בנצרת.

תאריכי ההשתלמות

12/03/2015

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0543323278

אימייל

hadeel.awaad@gmail.com

איש הקשר

הדיל עוואד - מרכזת התוכנית