לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

שעות לימודים

14.00-19.00

מקום ההשתלמות

בית הגפן, חיפה

תאריכי ההשתלמות

2.3.15,29.3.15,26.4.15,7.6.1,5.7.15

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732445307

אימייל

shevyb@shatil.nif.org.il

איש הקשר

שבי ברזילי