צעירים מצביעים

קול קורא להגשת הצעות לפעילות  לעידוד הצבעה בקרב צעירים

שלא יחליטו בשבילך.

תתעורר. תצביע.

 

 

"צעירים מצביעים" הינה קואליציה של ארגוני צעירים וחברה אזרחית בישראל שצמחה כדי להשיג מטרה משותפת: יותר צעירים יצביעו בבחירות 2015.

זוהי יוזמה א- פוליטית וא-מפלגתית שצמחה מהשטח וככזו מעודדת צעירים להצביע באופן מושכל - היינו מתוך הבנה של הכוחות הפועלים בשדה הפוליטי ובחירה במי שמקדם את הערכים וסדר היום החשוב והנכון לדעתם.

אוכלוסיית היעד

על התכנית  להיות מכוונת  לצעירים בגילאי 18 – 35

תנאי סף לבחינת תכניות-

 • הבקשה, תכלול תכנית עבודה המתארת את התכנית המוצעת, לרבות מטרות יעדים ומדדים, וכן תכנית תקציבית ראשונית.
 • הפעילות תפורסם גם בדף הפייסבוק "צעירים מצביעים" ותצרף את הלוגו והסלוגן של פורום צעירים מצביעים.

 

היקף התמיכה:

 1. פעילות  בהיקף תמיכה של עד 2,000 ₪
 2. פעילות/תכנית בהיקף תמיכה של עד 4,000 ₪

 

קריטריונים להגשת הבקשה (התכניות ייבחנו על פי הקריטריונים הבאים)

 1. היקף מס' המשתתפים בפעילות וקהל היעד שנחשף אליה
  • מעגל השפעה ראשון: כמה צעירים עתידים להשתתף בפעילות?
  • מעגל השפעה שני: על כמה צעירים הפעילות משפיעה באופן עקיף?

(דוגמה: אירוע גדול – מעל 150 משתפים; אירוע מצומצם – כ- 40 משתתפים; במידה והם מעצבי דעת קהל צעיר – הם יחשבו כמובילי מעגל השפעה נוסף (במידה כמובן והפעילות המתוכננת מזמינה אותם לעשות זאת באופן ישיר וברור).

 1. איכות התוכנית המוגשת:
  • מידת העומק של התוכן המוצע (האם דורש מומחי תוכן וכו').

יילקחו בחשבון גם הפרמטרים הבאים:

 1. מס' שיתופי הפעולה בהפעלת הפעילות
 2. מידת המעורבות  של  צעירים בהפעלת הפעילות
 3. מצ'ינג תקציבי לפעילות/לתכנית (לא תנאי סף אך נותן עדיפות).

 

מבנה ההצעה:

ההצעה תכלול: (לא יותר משני עמודים)

 1. תיאור הפעילות/ התכנית- לרבות הסבר על היחודיות של הרעיון המוצע ותרומתו האפשרית להעלאת מספר המצביעים בקרב צעירים
 2. כיצד הוא יופעל בשטח
 3. כיצד תימדד הצלחתו (כמותית ואיכותית)
 4. הערכת תקציב ראשונית ופירוט כללי וגס של עלויות

תהליך בחירת ההצעות ולו"ז

1.      ההצעות אשר יוגשו ייבחנו על ידי של קואליציית "צעירים מצביעים".

2.      יינתן משקל רב יותר להצעות אשר יגלמו שיתופי פעולה בין ארגונים.

3.      את ההצעות יש להגיש עד ליום רביעי ה- 11.2.15.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות ל   matsbiim@gmail.com

 

לעמוד הפייסבוק לחצו כאן