הבחירות בישראל - 2015
עם התקרב מועד הבחירות, המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל אביב נערכים לקראת פרסום הספר ה-15 בסדרת הבחירות בישראל.
 
התכנית היא להוציא את הספר שוב באנגלית ובעברית במקביל. כבעבר, יעשה מאמץ להוציא את הספרים קרוב ככל האפשר למועד הבחירות. הספר יהיה במתכונת דומה לזו של הספרים הקודמים בסדרה, ואנו פונים לחוקרים העוסקים בחקר הפוליטיקה והחברה בישראל לתרום לספר. המאמר יכול להיות כתוב בעברית או באנגלית, והמחברים יהיו אחראים לתרגום. כבעבר, המאמרים יעברו תהליך שיפוט והערכה כדי להבטיח איכות ומגוון נושאים. הצעות למאמרים העוסקים בבחירות 2015 או בתהליכים פוליטיים הקשורים בהם יתקבלו בברכה. אנו מזמינים אותך להציע מאמר לספר, ונשמח לשמוע ממך אם יש לך עניין בכך. את המאמרים יש להגיש על פי כללי הציטוט והפורמט הנהוגים בסדרת הבחירות בישראל.
 
תאריך ההגשה יהיה 30.9.2015 .
 
בברכה,
 
מיכל שמיר וגידי רהט