שתיל, תאריך פרסום: 23.2.2015

ילדים לקויי הלמידה מהווים כ-10%-15% מאוכלוסיית התלמידים במדינת ישראל. בקרב ילדים לקויי למידה ישנם עולים ובני עולים רבים. ילדים אלו זקוקים למענים מיוחדים, השונים מהמענים הניתנים לכלל האוכלוסייה, שכן הקשיים עמם הם מתמודדים נובעים לא רק מהלקות, אלא גם מכיוון שהם גדלים במשפחות עולים. הקשיים הייחודיים של התלמידים העולים באים לידי ביטוי בכל השלבים: החל משלב האיתור דרך האבחון וכלה בטיפול. קשיים אלו נובעים בין היתר מפערים תרבותיים בין משפחות העולים לבין בתי הספר ומחוסר הבנה הדדי של הצוותים הבית ספריים ושל המשפחות. על מנת לקדם התמודדות מיטבית יותר עם הנושא פיתחנו במסגרת הפרויקט  "לצאת מן השוליים"  חומרי עזר והסברה עבור אנשי מקצוע הפועלים בתחום ועבור הורים יוצאי חמ"ע ואתיופיה, וזאת תוך כדי התייחסות לצרכים ומאפיינים תרבותיים מובחנים של כל קבוצה.

 

 
 
 
 
חוברת זו כתובה בשפה הרוסית והיא משיבה בצורה בהירה ונגישה על מספר שאלות חשבות: מה זה ליקוי למידה וכיצד ניתן להבחין בתופעות שמעידות על ליקוי למידה? אילו אבחונים קיימים ומי מוסמך לבצעם? מי הגורמים שיכולים לסייע בטיפול ובהתמודדות עם לקויות למידה? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מסמך זה מספק מידע לשאלות נפוצות של הורים עולים ביחס לזיהוי והתמודדות עם ליקוי הלמידה ולגבי שאלות של זכויות והוראה מתקנת.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
במסמך זה יש להורים מפה והכוונה לאיזה אנשי מקצוע נכון לפנות בכל שלב ההתפתחות של הילד, כדי לסייע לילדיהם בהתמודדות עם קשיים לימודיים.
 
 
 
 
 
 
 
סרטון באמהרית  "איך אני עוזר לילד שלי ללמוד?"
 
הסרטון מנסה להביא בפני הורים יוצאי אתיופיה את מושג ליקויי למידה ולהציג בפניהם את דרכי ההתמודדות עימם. בסרטון עוסקים בזוויות שונות של אבחון והתמודדות עם הנושא ומציגים סיפור אישי של משפחה של יוצאי אתיופיה.  הסרטון בשפה אמהרית עם כתוביות בעברית.
 

    
 
 
 
 
 
 
תדריך זה נותן כלים לאנשי מקצוע לניהול שיח בונה עם הורים בנושאים של חווית ההתמודדות עם ילד בעל לקות למידה והאופן בו הם יכולים לעזור לילדיהם להתגבר על הקשיים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המאמר מציג בפני אנשי מקצוע את הגישות וההתנגדויות הקיימות בקרב אוכלוסיית העולים של יוצאי חמ"ע ויוצאי אתיופיה בסוגיית לקויות הלמידה ומצביע על כיוונים בהם ניתן לפעול לקידום שיח אפקטיבי עם הורים עולים. 
 
 
 
 
 
 
באתר יש חומרים להורים על מה זה לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז, סיפוריהם של אנשים מפורסמים בעלי לקויות למידה, מה השלבים בקבלת עזרה לילדים, איזה אבחונים נעשים, מה זכויות של תלמידים עם לקויות למידה, איך לקויות למידה ורב לשוניות משפעים זה על זה, תשובות לשאלות של הורים וכו'.  
 
האתר כולל סרטונים עם אנשי מקצוע ומומחים שונים בתחום הנ"ל. http://learndis.co.il/  
 
 
 
מילות  מפתח: ליקוי למידה, עולים, דוברי רוסית, דוברי אמהרית, רגישות תרבותית, הורים עולים, חינוך, אבחון, הוראה מתקנת, זכויות תלמידים עם ליקוי למידה, זכויות תלמידים עולים.
 

 

הדפסה