קול קורא
להצגת פרויקטים מוצלחים המתמודדים עם סוגיות של אתיקה
ופרקטיקה של אנשי מקצוע במצבי קונפליקט בישראל
 
ארגון עו"סים שלום – עובדים סוציאליים לשלום ולרווחה, בית הספר לעבודה סוציאלית, 'תכנית הדגל' -
למאבק בהדרה וקידום סולידריות חברתית באוניברסיטת חיפה, שמחים להודיע על כנס "אתיקה
ופרקטיקה של אנשי ונשות מקצוע באזורי קונפליקט: בין הכחשה לפעולה".
 
הכנס יתקיים בתאריך 12 במאי 2015 , כ"ג באייר תשע"ה, בין השעות 09:00-16:30
באולם הכט באוניברסיטת חיפה.
 
הועדה המארגנת מזמינה אנשי ונשות מקצוע, סטודנטים/יות לתארים מתקדמים וכן פעילים
חברתיים להציע תקצירים לפוסטרים בהם מתוארים פרויקטים המתקיימים בשדה ואשר
מתמודדים בהצלחה עם מציאות של קונפליקט בישראל.