בית הנשיא פתח בפעילות רחבה למען ביסוס השותפות בין חלקיה השונים של החברה הישראלית ומיגור האלימות והגזענות, בתחומי החינוך, הכלכלה והספורט. במסגרת פעילות זו יעניק הנשיא אות הוקרה לבתי ספר מובילים בעשייתם בנושא ביסוס השותפות וההידברות בין קבוצות שונות בחברה הישראלית.

 

החברה הישראלית עוברת בעשורים האחרונים תמורות דמוגרפיות ותרבותיות מרחיקות לכת המשנות את פניה ואת הרכבה. במציאות הישראלית המתהווה, צעירים וצעירות ממגזרים שונים אינם לומדים יחד באותן מסגרות חינוך, כך שהמפגש ביניהם אינו מתווך, אינו מיומן, ולעיתים אף מוביל לחיכוך אלים.
 
בית הנשיא, בשיתוף עם משרד החינוך, שם לו למטרה לטפח את תחושת השותפות, ההבנה והכבוד ההדדיים, בין חלקי החברה הישראלית ובפרט בין יהודים וערבים, חרדים, חילונים ודתיים. עלינו להבטיח, כי צעירים וצעירות החיים כאן, ירכשו את הכלים והמיומנויות הנחוצים להם כדי להתמודד עם המציאות החברתית הישראלית, וכדי לחיות במדינת ישראל כאזרחים פעילים בעלי תודעה אזרחית מכילה ומפותחת.
 
סובלנות, חשיבה ביקורתית, כיבוד האחר, אחווה, הקשבה, חשיבותה של המחלוקת וניהולה בדרך ארץ, הם ערכים שעומדים בבסיס אופייה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית. דווקא בשל העובדה שצעירים וצעירות מהחברה הישראלית אינם לומדים ולא ילמדו יחד באותן מסגרות חינוך, עלינו ליצור מפגש משמעותי ביניהם ובין אנשי החינוך המנהיגים אותם, לשם טיפוח ערכים אלה, וכנדבך חיוני ביצירת שינוי.