לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

מס' מפגשים

6

שעות לימודים

10:00-15:00

מקום ההשתלמות

מלון טל , רחוב הירקון 287

תאריכי ההשתלמות

12/05, 16/6, 14/7, 15/9, 20/10, 24/11

מחיר ההשתלמות

300 ש"ח

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732445320

אימייל

elanad@shatil.nif.org.il

איש הקשר

Elana Dorfman