לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

מס' שעות

65

מס' מפגשים

10

שעות לימודים

9:00-15:30

מקום ההשתלמות

Shatil Haifa Office: 102 Haatzmaut Street (opposite the Train station Hamercaz Hashmona)

תאריכי ההשתלמות

Mondays starting April 20 until June 22

מחיר ההשתלמות

600

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732-445307

פקס

04-8521785

אימייל

shevyb@shatil.nif.org.il

איש הקשר

Shevy Barzelay