מהו המרכז לשינוי מדיניות?

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל פועל על מנת לקדם, לסייע ולהוביל מהלכים לשינוי חברתי ולשינוי מדיניות בקרב הממסד ובחברה בישראל. צוות המרכז מסייע לארגונים הן ע"י בניית יכולותיהם המקצועיות בתחום קידום המדיניות והתקשורת והעצמת קולם, והן ע"י זיהוי ואבחון מגמות ומהלכים משמעותיים בפוליטיקה, בתקשורת ובשיח הציבורי, ומיקוד באתגרים המרכזים שיעמדו בפני החברה הישראלית בשנים הקרובות.

מטרת המרכז

המרכז לשינוי מדיניות מציע לארגונים ייעוץ, כלים ומיומנויות למינוף עבודתם מול התקשורת והגורמים המוסדיים ומסייע להם להכיר את הזירה התקשורתית ודרכי פעולתה כך שיוכלו לקדם מטרותיהם ולהשפיע על השיח הציבורי והפוליטי.

קהלי יעד לקבלת ייעוץ

שירותי הייעוץ מיועדים לארגונים קטנים וגדולים, צעירים וממוסדים, מקומיים וארציים ולהתארגנויות וארגונים בהקמה. השירותים ניתנים לקואליציות וארגונים ללא כוונת רווח הפועלים בתחומי ידע שונים ובהם: זכויות האדם והאזרח,  צדק חלוקתי, מאבק בגזענות, תמיכה בקהילות מוחלשות, ארגוני נשים, החברה הפלסטינית בישראל ופלורליזם דתי ותרבותי.

סוגי הייעוץ

  המרכז מציע שירותי ייעוץ פרטניים, קבוצתיים, נקודתיים, מתמשכים או אסטרטגיים- בהתאם לארגון עצמו ובפעילות בה הוא זקוק לייעוץ.

 

לטופס פנייה לסיוע לחצו כאן