קול קורא 2015 - לתכניות ומיזמים לפיתוח הון חברתי בתחום הצעירים

 

למסמך המלא לחצו כאן

 

קרן גנדיר קוראת לארגונים, תכניות, קבוצות ומיזמים בתחום הצעירים (גילאי 18-30) להגיש בקשות לתמיכה אשר מתמקדות באחד משלושת הנושאים הבאים:

•        הקמה ו/או ביסוס תשתיות של קהילות בוגרים של תכניות המעודדות את
          הבוגרים לקחת אחריות ולקדם אג'נדה ויזמות חברתית

•        תכניות חדשניות וייחודיות לקידום מנהיגות ושותפות אזרחית פעילה בקרב
          קבוצות צעירים

•        פיתוח פעילות ו/או התארגנות פוליטית (א- מפלגתית) של קבוצות, קהילות
          וארגוני צעירים כאמצעי לקידום שינוי חברתי ויצירת השפעה

 

 

א.      רקע: הון חברתי ומעורבות חברתית ופוליטית

קרן גנדיר שואפת  לחברה ישראלית המעניקה לאזרחיה שוויון הזדמנויות, מאפשרת למצות את הפוטנציאל האישי והחברתי של כל אחת ואחד מהם ומעודדת אותם לנתינה ולקבלת אחריות לסביבתם ולקהילתם, והכול מתוך כבוד לזולת ואומץ לחולל שינוי.

אנו מאמינים שהצעירים בישראל הם משאב חשוב ומרכזי למדינה. לכן אנו שואפים לעודד ולפתח מנהיגות בקרב צעירים בישראל, ולהגדיל את מספר הצעירים הבוחרים באקטיביזם ככלי לקידום האינטרסים של בני גילם ולקידום החברה הישראלית.

 

בשנים האחרונות גובר העניין במושג ”הון חברתי", המתייחס לקשר החברתי בין בני אדם כמשאב, בתוך הקהילה ומחוצה לה, ונותן לפרט כוח שהוא הרבה מעבר לכוחו כיחיד. להון חברתי יש תפקיד עצום באיכות החיים ובחוסנה של החברה הוא המנבא הטוב ביותר לרווחתה.

הון חברתי חיוני לקיום חברה דמוקרטית ומאפשר התארגנות חברתית, הכוללות אמון, נורמות חברתיות ורשתות חברתיות, אשר יכולות לשפר את יעילות החברה ולהשפיע על צמיחה כלכלית.

 

הקרן רואה בצעירים כמנוע מרכזי המשפר את ההון החברתי הקיים. באמצעות התמיכה מבקשת הקרן לסייע להגשמת הפוטנציאל האזרחי, החברתי, התרבותי, הכלכלי והפוליטי של צעירים. להגדיל את מעגל הצעירים והארגונים העוסקים בעשייה חברתית בתחום הצעירים, לפתח ערוצים שונים לקידום נושאים חברתיים, ולמצוא יוזמות מגוונת, המכוונות לערב צעירים בערוצים  חברתיים פוליטיים. תמיכה בהתארגנויות אלו נתפסת על ידינו כתנאי הכרחי לקידום השתתפות פעילה של אזרחים ולבניית הון חברתי וככלי חשוב ליצירת שינוי חברתי.

 

 ב.     מטרות התמיכה

•        להגדיל את מספר הצעירים הלוקחים אחריות אקטיבית , פועלים להשפעה
          ושינוי חברתי בחברה ובמדינה

•        לסייע לקבוצות מנהיגות, קבוצת משימה  וקהילות אקטיביסטיות ליצור שינויים
          משמעותיים ברמת הקהילה בה הם חיים, ברמת היישוב, האזור או המדינה

•        למנף את ההשקעה שנעשתה בתכניות לקידום מנהיגות ומעורבות חברתית
          באמצעות יצירת קהילות בוגרים מעורבות

•        לאפשר לקבוצות ולקהילות של צעירים לנקוט באמצעים פוליטיים לקידום
          נושאים הקשורים לשוויון ולצדק חברתי

 

ג.       התמיכה מיועדת

לארגונים, לקבוצות ולקהילות הפועלות בתחומים אלו או שמעוניינות בפיתוח תכניות ומיזמים חדשניים בתחום.

 

ד. קריטריונים לדיון בתכניות המוצעות:

•        תינתן עדיפות להצעה המוגשת כשותפות בין מספר קבוצות או ארגונים
          הפועלים יחד

•        הנחות העבודה מבוססת על איסוף צרכים והבנת השטח, מודל הפעולה מבוסס
          על ניסיון ידע מקצועי

•        פוטנציאל אימפקט רחב הן בהיקף המשתתפים או במידת ההשפעה על תחום
         הצעירים בישראל

 

ה.      פורמט להגשת הבקשה:

בשלב א' יגישו הארגונים המעוניינים בקשה היקף של לא יותר מ- 3-4 עמודים. ותכלול את הפרטים הבאים:

 

1.       תיאור הארגון מגיש הבקשה והיקף פעילותו בשלוש השנים האחרונות– ארגונים
         הפעילים כבר בתחום הצעירים יפרטו גם אודות פעילותם בתחום בתקופה זו

2.       תיאור התכנית לגביה מבוקשת התמיכה, בדגש על המטרות המפורטות בקול
         הקורא, ולרבות בסיס נתונים רלוונטי: היקף התופעה בהתבסס על נתונים
         מוכחים מהשטח, מודל תיאורטי וכדומה.

                    i.         רציונל הפרויקט (על איזה צרכים / בעיות עונה הפרויקט)

                  ii.          אוכלוסיית יעד (מי אוכלוסייה, תיאור + נתונים כמותיים)

                 iii.          מטרות הפרויקט + יעדים ומדדים (מה יושג בעזרת הפרויקט)

                 iv.          מודל הפעולה, ודרכי העבודה 

                  v.          שנת התחלת הפרויקט 

 

  תהליך בגשת הבקשה

          את הבקשה כולל המסמכים יש לשלוח לקרן גנדיר באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת המייל tsofit@gandyr.com

•        את הבקשה יש לשלוח עד לתאריך ה-  03/05/2015

•        אנא שימו לב: אנו נשלח בדוא"ל חוזר אישור על הגעת הבקשה, במידה ולא קבלתם אישור כזה אנא פנו מידית למשרדי הקרן לבירור סטטוס הבקשה.

•        הקרן תשלח תשובות לארגונים עד לתאריך ה- 18/05/2015

•        ארגונים אשר יעברו לשלב ב'  יתבקשו להגיש מסמך מפורט יותר שיועבר אליהם בהמשך.

 

למסמך המלא לחצו כאן