לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

שעות לימודים

15:30-19:30

מקום ההשתלמות

מרכז מחשבה טובה, בניין יד שרה, שד' הרצל 124, ירושלים.

תאריכי ההשתלמות

21/5/2015

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0526123989

אימייל

yuvalf@shatil.nif.org.il

איש הקשר

יובל פאטר