מסגרת הלימודים

מס' מפגשים

1

שעות לימודים

10:00-15:30

מקום ההשתלמות

במכון שכטר, רחוב שלוש 42, נווה צדק, תל אביב

תאריכי ההשתלמות

21/5/14

מחיר ההשתלמות

שכר לימוד: 150 ₪. את הצ'ק יש לכתוב לפקודת הקרן החדשה לישראל

פרטים ליצירת קשר