מכון ון ליר בירושלים מעוניין לקבל הצעות לקבוצות מחקר ודיון ולסדנאות מחקר בהיקפים שונים, שיתמקדו בנושאים אלו: תיאוריה ופרקטיקה בחברה דמוקרטית; כלכלה וחברה; מדיניות חינוך; החברה הערבית בישראל; תרבות, חברה ומדינה במזרח-התיכון; חילון והדתה; זרמים ביהדות; וערכי המחקר האקדמי ומבנהו.
הפרויקטים שיאושרו יתקיימו במכון ון ליר בירושלים.
מועד אחרון להגשת ההצעות: 1 ביולי 2015.

 

לטפסים ולהנחיות לחצו כאן