מכון ון ליר בירושלים מעוניין לקבל הצעות לקבוצות מחקר ודיון ולסדנאות מחקר בהיקפים שונים

מכון ון ליר בירושלים מעוניין לקבל הצעות לקבוצות מחקר ודיון ולסדנאות מחקר בהיקפים שונים, שיתמקדו בנושאים אלו: תיאוריה ופרקטיקה בחברה דמוקרטית; כלכלה וחברה; מדיניות חינוך; החברה הערבית בישראל; תרבות, חברה ומדינה במזרח-התיכון; חילון והדתה; זרמים ביהדות; וערכי המחקר האקדמי ומבנהו.
הפרויקטים שיאושרו יתקיימו במכון ון ליר בירושלים.
מועד אחרון להגשת ההצעות: 1 ביולי 2015.

 

לטפסים ולהנחיות לחצו כאן