מסגרת הלימודים

מס' שעות

5

מס' מפגשים

1

שעות לימודים

10:00-15:00

מקום ההשתלמות

נווה שכטר – רחוב שלוש 42 ת"א

תאריכי ההשתלמות

23/7/2015

מחיר ההשתלמות

60 ש"ח

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732445181

אימייל

avigails@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אביגיל סמילנסקי