יוצרות ירושלים סובלנית!
 
רשת האקטיביסטים לסובלנות בירושלים פועלת מקיץ 2014. האקטיביסטים ברשת נעזרים בה בפיתוח, ליווי ומימוש יוזמות.
 
הרשת מתרחבת כעת ביכולותיה ובפעילותה, ואתן/ם מוזמנות/ים להצטרף אליה, להציע יוזמות נוספות, לעזור ולהיעזר במשאביה.
 
לפרטים נוספים: michalshilor@jicc.org.il