אנו שמחים להודיע כי תכנית מתמחי פורטר בסביבה, פותחת את שנת הפעילות השמינית שלה. התכנית, יוזמה של ביה״ס ללימודי הסביבה ע״ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף שתיל- הקרן החדשה לישראל, מעניקה לתלמידים לתואר שני ושלישי בביה״ס ללימודי הסביבה ע״ש פורטר הזדמנות לרכוש ניסיון מקצועי מעשי בתחום הסביבתי בארגונים שונים, בד בבד עם תרומת הידע והזמן של הסטודנטים לטובת הארגונים. 
 
 
 

קובץ

מסגרת הלימודים

פרטים ליצירת קשר