כמ"מ - שתיל, תאריך פרסום: 03.8.2015

מדיניות רכש ציבורי עשויה להוות מנוף לחיזוק הכלכלה המקומית. יישומה של מדיניות רכש ציבורי מקומי מעורר מחלוקת בקרב משפטנים, התערבות המכוונת להעדפה של ספקים מקומיים עלולה לפגוע בעקרונות, כגון שוויון בין מציעים, יעילות ותחרותיות. חוות הדעת המשפטית המוצגת להלן ממוקדת בסוגיה זו בהקשר הישראלי.

הדפסה